Godziny pracy biura:
Kontakt:
+48 608 665 524
biuro@madg.pl

Audyt

Oferujemy Państwu szerokie spektrum usług audytorskich, zarówno w zakresie szeroko rozumianej rewizji finansowej, jak również pozostałych usług poświadczających

Nasze usługi dostosowane są do aktualnych wymogów, przed którymi staje większość firm, dlatego też pracujemy w oparciu o polskie przepisy, jak również międzynarodowe standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. W zależności od Państwa potrzeb jesteśmy w stanie obsłużyć Klientów w języku angielskim i rosyjskim, zarówno w zakresie bieżącej komunikacji, jak i wydawanych przez nas dokumentów w oparciu o polskie i międzynarodowe standardy rewizji finansowej.

MADG Agnieszka Kalandyk jest podmiotem wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 4074.

Obszar naszych prac obejmuje:

 • badanie i przeglądy sprawozdań finansowych, jak również pakietów konsolidacyjnych przygotowywanych na potrzeby konsolidacji grup kapitałowych;
 • świadczenie usług atestacyjnych, takich jak:
  • badanie planu przekształcenia, połączenia i podziału spółki;
  • badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej;
  • badanie rachunkowości oraz działalności spółki na żądanie wspólnika lub wspólników;
  • badanie formy i treści prospektu emisyjnego, wykonywanie czynności na rzecz spółek notowanych w celu wydania raportów dotyczących informacji pro forma, prognoz wyników oraz wyników szacunkowych;
  • pozostałe usługi przewidziane standardami rewizji finansowej lub zastrzeżone w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów;
  • badanie zgodności systemów informatycznych ze standardami stawianymi przez instytucje regulujące rynek oraz/lub wymogami prawnymi;
  • badanie poprawności prezentowanych informacji dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa i informacji niefinansowych w raportach rocznych spółek publicznych;
 • przeglądy poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 • audyty projektów i programów współfinansowanych ze środków unijnych;
 • usługi z zakresu audytu wewnętrznego, takie jak sprawdzenie, czy zatwierdzone i wdrożone procedury kontroli wewnętrznej są przestrzegane przez pracowników jednostki;
 • przeprowadzanie uzgodnionych procedur dla udziałowców – między innymi weryfikację określonych dokumentów, wydatków, umów, dotyczących informacji finansowej spółki zależnej, badanie konkretnych pozycji, w tym szczegółowe testowanie transakcji, sald i procedur etc.;
 • potwierdzenie zgodności części sprawozdania finansowego lub jego całości z księgami rachunkowymi jednostki;
 • wykonywanie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych.
Spodobała Ci się nasza oferta?

Co nas wyróżnia

Nasze profesjonalne przygotowanie zawodowe gwarantuje obsługę na najwyższym poziomie. Stale podnosimy nasze kwalifikacje, poprzez uczestnictwo w szkoleniach i stały dostęp do najnowszych publikacji oraz serwisów informacyjnych. Założycielka, Agnieszka Kalandyk, posiada tytuł Biegłego Rewidenta (numer w rejestrze 12118), jak również...

Nasi Partnerzy

Masz pytanie? Napisz do nas!

Wyślij wiadomość
Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.
Akceptuję politykę cookies